'Fluisterboom' 

Algemene informatie over de Peter Hess-klankmassage

De werking van klank is gebaseerd op natuurkundige wetten. Iedereen kent het effect van een steentje dat in het water valt. Dan ontstaan er kringen die zich over het water verspreiden. Zo wordt elke watermolecuul in beweging gezet.                                                                              

Tijdens een klankmassage gebeurt er als het ware hetzelfde met ons lichaam dat ook voor ca. 80% uit water bestaat. Met hun rijkdom aan frequenties en zachte trillingen herinneren de klanken van klankschalen aan harmonie in alle cellen op fysiek niveau.

De Peter Hess-klankmassage© biedt

  • een ontspannende massage
  • een zachte harmonisatie van het lichaam 
  • een positieve beïnvloeding van het zelfbewustzijn en de creativiteit 

De Peter Hess-klankmassage© is een diep werkende ontspanningsmethode, aangepast aan de cultuur van de westerse mens.

                                                                                                                                                        Veel mensen ervaren naast de diepe ontspanning een intensiever lichaamsbewustzijn.

Aan de methode Peter Hess liggen de volgende principes ten grondslag:

De autonomie van de cliënt staat voorop in de behandeling.

Een behandeling wordt gegeven op het geklede lichaam.

De behandeling is oplossingsgericht.

Het is een samenwerking tussen behandelaar en cliënt.